Papaya v obed

Табак для кальяна Black burn Papaya v obed

Папайа.